Sylvia Lagerweij | Ritueelbegeleider

Sylvia Lagerweij

Ritueelbegeleider

Het bijzondere van rituelen is dat zij vorm kunnen geven aan het onzegbare. In tijden dat we als mens veel intense emoties voelen en ervaren, zoals bij een afscheid, dan kan het soms lastig zijn de passende woorden te vinden. Een rituele handeling kan dan helpen om op een andere manier woorden aan de emoties te geven, zodat het makkelijker en op een hele mooie en verbindende manier gedeeld kan worden met anderen.

Je kunt me benaderen voor een ritueel bij een uitvaart en voor de jaarfeesten.

Mijn opleiding is Serving the living and the dead van River Jones.

Ik woon en werk in Amersfoort en ben bereid in een cirkel van ongeveer 80–100 kilometer te werken.

Neem contact met mij op via: info@sylvialagerweij.nl

Ik ben lid van OBOD sinds 2013 en werk in de druïdengraad. Daarnaast heb ik de opleiding tot Celebrant gevolgd voor het verzorgen van afscheidsrituelen. Graag ondersteun ik mensen die zoeken naar een passende manier om een uitvaart of afscheid vorm te geven. Daarbij zet ik al mijn kennis in op het gebied van rituelen, symboliek, verhalen en natuurwijsheid. Samen met de wensen van de overledene en de nabestaanden komen we zo tot een zeer persoonlijk ritueel. Dit doe ik het liefst samen met andere celebranten uit onze druïdengemeenschap.

Mijn achtergrond als lifecoach & trainer helpen mij een groep mensen samen te binden in het moment en ervoor te zorgen dat iedereen zich betrokken voelt bij wat er gebeurt. Dit geeft een ritueel een grote verbindende kracht en dat helpt om op een bewuste manier het overgangsmoment te beleven en afscheid te nemen van een dierbare.