Kennismaken met OBOD

De orde van barden, ovaten en druïden heeft ruim 30.000 leden (telling 2022) in vijftig landen. Ze leven vanuit een spiritualiteit en levensfilosofie die geworteld is in een liefde voor de natuurlijke wereld, een liefde voor de aarde.

Mysterieschool en levende gemeenschap

De Orde van barden, ovaten en druïden is in de basis een mysterieschool én een gemeenschap van gelijkgestemden. Wij praktiseren, onderwijzen en ontwikkelen druïderij als een waardevolle en inspirerende spiritualiteit. Die spiritualiteit draagt OBOD over via haar ervaringsgerichte opleiding die je waar en wanneer je wilt kunt volgen.

De Orde van barden, ovaten en druïden is geen cultus of sekte. Druïderij, noch OBOD draaien om één persoon, een charismatische leider, een bepaalde godheid of heilige.
OBOD eert zowel vrouwelijke als mannelijke principes. Ze komen terug in de leringen van de Orde en in de leden. De orde is niet patriarchaal, iedereen is welkom en kan in aanmerking komen voor alle rollen en de uitvoering van taken binnen de orde.

11 jaar oude video, maar nog steeds leuk

Doelen

De Orde van barden, ovaten en druïden heeft een aantal doelen:

  • Mensen helpen om Liefde, wijsheid en creativiteit te ervaren en uit te drukken, om zo schoonheid in de wereld te brengen.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van ieders spirituele, intellectuele, emotionele, fysieke en artistieke potentieel.
  • Werken met de natuurlijke wereld: haar koesteren en beschermen en met haar samenwerken.
  • Verhalen (door)vertellen, zowel oud, als nieuw, zowel fictie, fantasie als verhalen uit de natuur.

OBOD-organisatie

OBOD heeft geen centrale organisatie die leiding geeft aan of die verantwoordelijk is voor de OBOD-activiteiten en –groepen in de wereld. Wel is er ‘het kantoor’ (the office) in Groot-Brittannië waar alle OBOD-leden staan geregistreerd en dat onder meer zorgdraagt voor het updaten van de opleiding. Het kantoor adviseert wel en hakt ook knopen door als er in een land (organisatorische) problemen zijn of als iemand, om wat voor reden dan ook, beter kan stoppen met de opleiding.

Eimear Burke is momenteel de Chosen Chief van de wereldwijde Orde. Zij is het gezicht van een Orde die relevanter is dan ooit tevoren en die kan bijdragen aan de uitdagingen van onze tijd.
Eimear vormt een team met de Pendragon en de Scribe. De Pendragon is op dit moment Damh the Bard, Stephanie Carr-Gomm is de Scribe. Daarnaast zorgt het team van Oak Tree Press voor alle verzendingen en de digitale omgeving.

Ieder land heeft een eigen team, dat zorgt voor de contacten met de leden, de (sociale) media en de afstemming van activiteiten.