Druïderij en andere paden

Druïderij is een pad van natuurspiritualiteit, maar zeker niet het enige. Veel OBOD-leden onderzoeken andere paden, geloven en gebruiken en/of combineren die met hun druïdische praktijk of vice versa.

Universele waarheden

Je bent volledig vrij om druïderij te combineren met andere tradities of gebruiken. Sommige mensen vinden in druïderij alle spirituele voeding die ze nodig hebben. Anderen  zoeken naar de universele waarheid in alle paden en combineren hun druïdische praktijk bijvoorbeeld met wicca, sjamanisme, taoïsme, christendom, boeddhisme, soefisme of hindoeïsme.
Deze denkwijze is terug te vinden bij denkers als Aldous Huxley, die The Perennial Philosophy schreef en Frithjof Schuon, die The Transcendent Unity of Religions schreef.
Phillip Carr-Gomm gaat in op de relatie tussen druïderij en andere paden in zijn boek Seek Teachings Everywhere; Combining Druid Spirituality with Other Traditions.

De waarde van de zoekende, anarchistische aardereligies is dat mensen hun eigen, unieke weg kunnen vormgeven. Daarmee ontlopen ze de problemen van de geopenbaarde religies, waarbinnen groepen zich al te vaak ontwikkelen tot dogmatische systemen.

Op deze pagina gaan we voor nu achtereenvolgend in op de relatie met hekserij, het christendom en de dharma-religies.

Do not attach yourself to any particular creed exclusively so that you disbelieve in all the rest, otherwise you lose much good, nay you will fail to recognise the real truth of the matter. Let your soul be capable of embracing all forms of belief.

Quote from the 12th century Sufi Ibn’Arabi

De magie van hekserij en druïderij

Druïderij, hekserij en wicca zijn paden van empowerment en vrijheid. Ze zetten ons in de keuken van ons eigen leven: wij kiezen de ingrediënten en maken daar ons eigen verhaal van. Veel OBOD-leden zijn ook wicca of heks. Zij vinden de traditie der druïde een krachtige en waardevolle bijdrage waarmee ze hun eigen persoonlijke pad compleet maken.
Deze tradities halen alle drie hun inspiratie uit de natuur en vervlogen tijden, maar ze voelen zeker anders en kunnen uitstekend naast elkaar bestaan en groeien.
Wicca is een pad van ceremoniële magie met de nadruk op de God en Godin, die in liefde verbonden zijn. Hekserij is een ingetogen pad van de natuur en de verbinding met de maan. Druïderij is meer op de wereld of de cultuur (verhalen, muziek etc.) gericht en verbonden met de zon. Alle drie voldoen ze aan verschillende behoeften en helpen bij de expressie van verschillende facetten van het zelf.
Tegenstanders van deze mix stellen dat we ze door de combinatie uithollen. Dit is te voorkomen als we ze blijven zien als aparte, gescheiden bewegingen die elkaar desalniettemin veel te bieden hebben. Denk aan ideeën voor rituelen, verhalen, muziek, folklore en technieken.

 

Christendom en druïderij

De OBOD-leden die ook christen zijn, ondervinden geen conflict tussen beide. Er zijn paganisten die vinden dat ze elkaar uitsluiten vanwege de onderdrukkende en patriarchische elementen en de historie vol geweld. Anderen zoeken juist naar de overeenkomsten.

De chief van de Ancient Druid Order was een Universalist, de druïde Iolo Morganwg promootte Unitarianisme. Later zijn deze twee gefuseerd tot één van de meest liberale en toegankelijke christelijke bewegingen, die paganistische ceremoniën toestaan in hun kerken.

Op de Engelstalige website staan diverse persoonlijke verhalen van mensen die beide combineren en linken naar teksten over de combinatie. Wellicht dat we in de toekomst Nederlandse verhalen kunnen opnemen.

 

Sisters

What if they were to meet In the cloistered garden, there on Iona, What would they say to one another?
+    I am the Bride of Christ.
I am the bride of no man.
+    I clothe myself in humility and walk in silence.
I paint my naked body and scream into the wind.
+    I do good works.
I carry a wee knife.
+    I spend most precious hours here among the sacred texts.
I read the ogham of trees, the placement of stars, the auguries of birds.
+    I yearn in passion for the Sacred Heart of Jesus.
I embrace the deep-beating thrum of the stone.
+    I await the soft light of blessedness to imbue me.
I call down the lightning from the dark.
+    I know that I am a child of God.
I am a woman fully grown.
+    My world is within these graceful walls.
My world surrounds yours utterly.
+    I partake of the Body and Blood.
I eat the dripping honeycomb pulled from the hive, the mistletoe pearls cut
in moonlight from the ancient oak.
+    Evening comes; soon bells will ring for prayer in candlelight.
Night comes, stirring the long grass; stars call me to dance among their multitude.
+    I must go in.
I must go out.
+    Farewell, my wild sister.  Go with God.
Fare thee well, Sister.  In Awen we are one.

RoMa Johnson

Druïderij en Dharma-religies

Veel OBOD-leden voelen affiniteit met een of meer religies uit India. Onderzoek wijst uit dat dat gevoel verder gaat dan een spirituele resonantie. Er zijn bewijzen die suggereren dat Keltische en Europese culturen een gemeenschappelijke bron delen met culturen die duizenden jaren geleden voorkwamen in India. Culturen die de oorsprong zijn van de Dharma-religies zoals het hindoeïsme en boeddhisme.

Spirituele zoekers die zowel inspiratie vinden in druïderij en de Dharma-religies voelen mogelijk vervlechtingen in de tijd en een gedeelde culturele en spirituele erfenis.

OBOD is betrokken bij The One Tree project, ook wel de The One Tree Gathering genoemd. Dit project onderzoekt en eert die mogelijke gezamenlijke oorsprong. Er zijn twee onderzoekslijnen. De betrokkenen bij de eerste lijn komen jaarlijks bijeen om de overeenkomsten en de verschillen te onderzoeken. Het doel is ieders horizon te verbreden en van elkaar te leren. De tweede lijn is het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek rond het onderwerp.

Vele andere paden

Er zijn nog veel meer paden die een plekje op deze pagina verdienen.

Denk aan het Taoïsme en Shintoïsme, twee religies die in de basis veel overeenkomsten hebben met druïderij. Of het sjamanisme, waarvan rituelen en gebruiken nu al terug te vinden zijn binnen druïderij. Sterker nog, er zijn mensen die spreken over Keltisch sjamanisme als ze over hun druïdisch pad spreken.
Ook Afrikaanse en oorspronkelijke Amerikaanse paden vertonen (veel) overeenkomsten.