Lankester-reeks

Ko en Joke Lankester stellen een deel van hun boeken gratis digitaal beschikbaar. Je kunt ze op deze pagina vinden en daar vandaan downloaden (pdf).

Op deze pagina vind je voor druïderij relevante boeken van Joke en Ko Lankester. Je kunt ze gratis downloaden (pdf).

Joke en Ko hebben samen ruim 30 jaar een Gardnerian coven geleid en veel mensen opgeleid en ingewijd als wicca. In deze tijd schreven zij samen boeken over Hekserij, Goden en Godinnen en magie. Hiernaast gaven zij schriftelijke cursussen over het vieren van de jaar- en maanfeesten en het bedrijven van magie uit.

Joke vindt het belangrijk dat de boeken van Ko en haar, na zijn overlijden in 2019, beschikbaar blijven voor geïnteresseerden. De boeken zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage overmaken naar een zelfgekozen goed doel wordt op prijs gesteld.
Veel leesplezier en inspiratie gewenst!!!

Voor alle boeken, materiaal van cursussen en workshops kun je terecht op hun Facebook-pagina.

De acht jaarfeesten

In het boek de Acht jaarfeesten gaan Jo en Ko Lankester in op de vraag wat heidense jaarfeesten precies zijn, wat hun essentie is, welke elementen overeenkomen met christelijke feesten, met de cycli van de landbouw en ze beantwoorden de vraag welke gebruiken, gerechten en dranken bij bepaalde jaarfeesten horen. Ze geven rituelen en recepten.

 

 

De Groene Man en de Groene Vrouw in Nederland

Ondertitel: Hun symboliek en gedaantes vanaf de steentijd tot nu.
Al sinds de steentijd lijkt voor sommige wezens de grens tussen mens, dier en vegetatie niet te bestaan. Joke en Ko Lankester beschrijven ze en geven een interpretatie van dit verschijnsel, dat door de eeuwen heen door de kerkelijke en wereldlijke leiders is getolereerd en zelfs gestimuleerd.

Omdat het originele bestand veel te groot is voor deze website, hebben we de printversie verkleind naar een webversie. Sommige plaatjes zijn daardoor niet optimaal. De geprinte versie van het boek is nog steeds te koop.

Encyclopedie van Westerse goden en godinnen

Deze encyclopedie geeft een overzicht van de religies van Europa en het Nabije Oosten, vanaf de Nieuwe Steentijd tot de komst van het christendom.

Er bestaat ook een geïllustreerde versie, maar die is qua omvang te groot voor deze website. De ongeïllustreerde versie is nog te koop.

 

Het vieren van de maanfeesten

De eerste druk (1994) van dit boek heette De Keltische Maankalender in het Zonnejaar. Deze tweede, grondig herziene druk is van 2005.

Hoewel de maanvieringen sterk verbonden zijn met Wicca en hekserij, is het boek ook interessant voor druïden omdat het ingaat op het Keltische bomenalfabet en de Ogham-tekens..

De kringloop van het leven

Wicca is een natuurreligie waarin een Godin en een God worden vereerd. De Godin vertegenwoordigt de aarde, het voedende en vormgevende, maar ook de afbrekende kracht die de natuur terugbrengt tot een periode van rust en herstel. De God symboliseert de stuwende kracht die steeds opnieuw de cyclus van de natuur in gang zet. Deze Goden die de kringloop van het leven bewerkstelligen zijn, zoals in dit boek wordt getoond, terug te vinden in de oudste religies op aarde. Zowel de benaming Moderne Hekserij als Oude Religie zijn dus van toepassing op Wicca.
Herziene versie 2013.

De taal van de orakels

Orakelen, of divineren, is zo oud als de mensheid. De taal van de orakels gaat diep in op de essentie van het orakelen. Joke en Ko Lankester zetten, wetenschappelijk verantwoord en op een boeiende en gemakkelijk leesbare wijze, de geschiedenis uiteen van de verschillende orakelmethoden. De auteurs hebben dertig jaar ervaring in het werken met uiteenlopende divinatietechnieken. Aan de hand van praktische voorbeelden, wijzen ze de lezer de weg om zelf verschillende technieken uit te proberen, zoals het Keltisch bomenorakel, het orakel der runen en het geomantie-orakel.