Veelgestelde vragen druïderij

Druïderij geeft geen strak afgebakende regels of overtuigingen waar mensen zich aan moeten houden.

Moderne druïderij houdt zich bezig met natuurspiritualiteit, de zorg voor moeder aarde en het respect voor alles wat op aarde leeft. Het idee is dat deze omgang met spiritualiteit terug te voeren is op de manier waarop mensen hiermee omgingen voor de opkomst van grote religies, zoals het christendom.

Hella Raven

Oud pad met rijke, moderne praktijk

 

Noem druïderij en veel mensen zullen je vragen waar je het over hebt. Je kunt al veel antwoorden vinden op de pagina’s Pad van de druïden en met name Ons wereldbeeld. Hieronder behandelen we er nog een aantal.

Druïden zijn toch al eeuwen uitgestorven?

Op je druïdisch pad zal er zeker een moment komen waarop je je gaat afvragen of de claim op de spirituele traditie der druïden wel legitiem en authentiek is.

 

Bob Stewart schrijft in zijn Merlin Tarot: “Er is een ongelooflijke hoeveelheid klinkklare onzin geschreven over de druïden. Pretentievolle claims van ‘Druïden Ordes’, zonder fundering, puttend uit 19e-eeuwse denkbeelden. Geen enkele groep kan werkelijk claimen de originele leer van de druïden te onderwijzen, omdat ze ruim 1.000 jaar verwijderd zijn van de laatste sporen van dit spirituele pad.” Heeft hij gelijk? Kan iemand uit onze tijd zichzelf wel een ‘echte’ druïde noemen? Stewart en de meeste schrijvers zien druïderij als een menselijke vinding met een gat in de lineaire tijd tussen de tussen het einde van de Keltische druïden en de heropleving van de interesse voor druïden in de 18e eeuw. Zij concluderen vervolgens dat hedendaagse druïden ‘nep’ zijn.

 

Moderne druïden geloven echter dat de traditie der druïden allereerst zijn oorsprong vindt in een spirituele bron en pas in tweede instantie een menselijke vinding is. Deze bron bestond in het verleden en bestaat nog steeds. We kunnen dagelijks de spirituele of archetypische (Keltische) wereld ervaren als een bron van inspiratie, energie, beelden en ideeën. De leringen en gebruiken kun je beschouwen als verloren cultuurgoed. Tegelijkertijd zijn veel aspecten terug te vinden in nog bestaande (volks)gebruiken, spreekwoorden, verhalen, mythen, heilige plaatsen (o.a. steencirkels) en verslagen (Julius Caesar) opgetekend door christelijke monniken en klassieke schrijvers. Deze losse stukken bieden samen met gezond verstand en intuïtie, de mogelijkheid om oude gebruiken en kennis te ontsluieren en nieuwe gebruiken en kennis toe te voegen.

 

Met lineair tijdsbesef kunnen we zien dat verschillende groepen de spirituele bron als inspiratie ervaren hebben. Elk tijdperk en elke groep heeft meegebouwd aan de moderne traditie der druïden, zoals we die nu kennen. We mogen ons daardoor met net zoveel recht druïde noemen als anderen dat in het verleden hebben gedaan.

Is druïderij een religie?

Druïden zijn een groep mensen die bezig is om zichzelf spiritueel te ontwikkelen.
Sommige mensen zien hun druïdisch pad als een religie, anderen zien het als een spiritueel of magisch pad, anderen zien het als een filosofie of een manier van leven.

 

Druïderij heeft geen dogma, geen geloofsrede, wel zijn er gedeelde waarden. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn over hoe jij jouw pad invult. We zullen je niet proberen te overtuigen van onze inzichten of te bekeren. Je hoeft geen dingen te geloven of te doen waar je niet achter staat. En we verwachten dat jij anderen diezelfde ruimte geeft.

 

In Groot-Brittannië staat druïderij overigens wel als religie geregistreerd.

Kunnen vrouwen druïde worden?

Ja, dat kunnen ze zeker. Er is binnen de traditie der Druïden geen verschil tussen mensen van verschillend geslacht of geaardheid. Ook binnen OBOD is de leiding evenwichtig verdeeld. De Traditie der druïden werd in de 18e en 19e eeuw wel sterk door mannen gedomineerd. In de hedendaagse traditie is dat echter niet meer het geval. Zeker niet binnen de Orde van barden, ovaten en druïden. De term druïde is dan ook een algemene term, niet specifiek gericht op een specifieke persoon of sekse.

Gebruiken druïden magie?

Druïderij of Druïdisme moedigt je aan om de magie in het leven zelf te vinden en met name in de schoonheid en de wonderen van de natuur. Aanvullend onderwijzen we natuurlijke principes die voortkomen uit een spiritueel begrip van de manier waarop creativiteit werkt. Met dat begrip kun je je leven veranderen en meer liefde, schoonheid, heling en vrede in de wereld brengen. Druïden zijn daarmee zowel magiërs en mystici. De mysticus in ons zoekt naar verbinding met het goddelijke, met het Al. De magiër in ons zoekt manieren waarop hij/zij creatief kan zijn en de wereld kan dienen.

Hebben druïden speciale rituelen voor huwelijk en uitvaart?

Ja en de Orde heeft een online training voor diegenen die deze rituelen willen verzorgen. Met deze opleiding kunnen ze een ritueel maken en uitvoeren. Je kunt een overzicht van ritueelspecialisten (celebranten) op deze site vinden op de pagina Ritueelbegeleiders.

Ik ben christen. Kan ik ook druïde zijn?

Ja, dat kan. Een groot aantal leden van de Orde beschouwen zichzelf christen en ondervinden geen problemen in de combinatie. Sommige paganisten vinden dat druïderij en christendom onverenigbaar zijn vanwege de onderdrukkende en patriarchische houding en gedragingen van bepaalde vormen van het christendom. Anderen zijn geïnteresseerd in wat de beide paden delen en zijn geïnspireerd door boeken als De mysterieuze Jezus en Jezus en de verloren godin van Timothy Freke and Peter Gandy.

 

Druïderij waardeert diversiteit en gaat voor respect voor de individuele geloofsovertuigingen en tolerantie. Leden van de orde noemen zichzelf (ook) pagan/heiden, boeddhist, christen, moslim, wicca, taoïst enzovoort. Anderen zijn niet verbonden met een bepaald pad, religie of wat dan ook. Zij noemen zichzelf spirituele zoekers of gewoon druïde.
Eén van de belangrijkste taken die ons te wachten staat, is die van verzoening en bruggenbouwen, of dat nu tussen verschillende politieke of religieuze standpunten is.

 

Op de Engelstalige website is een speciale sectie die ‘Christianity & Druidry onderzoekt. Klik hier >>>

Ik hou me bezig met wicca. Kan ik ook druïde zijn?

Veel OBOD-leden zijn wicca’s of heksen. Zij vinden de traditie der druïden een krachtige en waardevolle bijdrage die hun pad compleet maakt.

 

Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Druïderij en andere paden’. 

Wordt de Godin geëerd binnen de traditie der druïden?

Zeer zeker – binnen OBOD zien we dit als onderdeel van de opleiding. Daarnaast is elke druïde vrij om de goden en godinnen te ervaren zoals ze dat zelf het liefste doen.

 

Europa heeft een indrukwekkend pantheon goden en godinnen (gehad). In Nederland is Nehallenia een van de meest bekende. Steeds vaker vinden archeologen votiefstenen en beeldjes.

Moet ik Keltisch zijn om druïde te worden?

Iedereen kan de traditie der druïden volgen, ongeacht etnische achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.

 

Vele honderden miljoenen mensen in Europa, Amerika en Australië hebben voorouders uit Keltische landen. De Keltische wetenschapper dr. Anne Ross kan met recht zeggen dat de Kelten de voorouders zijn van de meeste moderne Europeanen, en dus van de meeste mensen van Europese origine. Daarnaast hebben veel mensen van Afro-Caribische achtergrond Keltische voorouders omdat het vroeger regelmatig gebeurde dat blanke slaven trouwden met Afrikaanse slaven of Afrikaanse slaven kinderen kregen van hun blanke heermeesters.

 

Als je in reïncarnatie gelooft -zoals de Keltische druïden deden en veel moderne druïden doen-, dan heb je in vorige levens waarschijnlijk deel uit gemaakt van andere rassen. En uiteindelijk: we zijn allemaal mens. De traditie der druïden eert het mens-zijn en ieder wezen, van welke achtergrond dan ook.

Is er een relatie tussen de traditie der druïden en Amerikaanse native tradities?

De traditie der druïden en native-Amerikaanse tradities hebben veel gemeen: heilige plaatsen zoals cirkels, het eren van de windrichtingen, een diepe eerbied voor de natuurlijke wereld, het geloof in totemdieren en het bewustzijn dat het land heilig is. Er is zelfs bewijs dat druïden werkten met zweethutten en we weten dat de veren van vogels in ceremoniële kleding werden gebruikt.

 

In de VS uitten sommige leraren de mening dat ‘de witte mens’ de traditie van de indianen afneemt, zoals ze ook met het land gedaan hebben. “Ze moeten contact maken met hun eigen wortels, daarna kunnen ze naar ons komen als ze willen, maar laat ze eerst met hun eigen voorouders vrede krijgen.” Alhoewel we niet willen generaliseren, omdat er altijd uitzonderingen zijn, geloven we dat ze in principe wel gelijk hebben. We moeten eerst volledig thuis zijn in onze eigen oorspronkelijke traditie voordat we de verschillen tussen rassen en culturen kunnen overstijgen en ons volledig thuis kunnen voelen in alle tradities en met de gehele mensheid..

Is druïderij sjamanistisch?

Ja! Michael Harner, een befaamde autoriteit over sjamanisme, spreekt van het sjamanistisch pad als een die het beste beschreven kan worden  als een methode waarmee je een deur kunt openen naar een andere realiteit. Veel druïdische rituelen en meditatie heeft tot doel om naar een andere realiteit te reizen. Het woord druïde is te herleiden tot woorden die zowel eik als deur betekenen.
Veel sjamanistische elementen zijn verweven in de filosofie en de praktijk van druïderij, maar daar beperkt druïderij zich niet toe. Het heeft ook alchemistische, magische en filosofische dimensies.

Waar kan ik meer informatie vinden over druïderij?

Om te beginnen kan dat via onze schriftelijke opleiding. Die is in zes talen beschikbaar en je kunt die als je wilt ook digitaal volgen. Je leert tijdens de opleiding over de acht festivals, de magische eigenschappen van bomen, planten, dieren en de aarde. Meer informatie over de opleiding >>>

 

Daarnaast zijn er steeds meer boeken beschikbaar over druïderij. Zie boeken >>>