Historie OBOD

OBOD bestaat sinds 1964. De Orde komt voort uit de Ancient Druid Order groeit in die jaren uit tot een gemeenschap gelijkgestemden met vele duizenden leden over de hele wereld.

Druid Revival

De wortels van de Orde van Barden, Ovaten en Druïden (OBOD) gaan terug tot in de 18e en 19e eeuw en in de Druid Revival. De grondleggers zochten naar een inheems Brits spiritueel pad en brachten druïderij terug uit de nevelen van de prehistorie.

De traditie der druïden bloeide totdat ze schijnbaar verdween met de komst van het christendom in de zesde eeuw. In de 1.000 jaar daarna leefden hun ideeën versluierd door in mythen, verhalen en volksgebruiken. Vanaf de 16e eeuw komt het gedachtegoed weer tot leven en ontstaan er nieuwe groepen druïden.

Ross Nichols, Nuinn legt de basis

Slechts een beperkt aantal van de Druid Revival-grondleggers is echt geïnteresseerd in druïderij als spirituele weg. Degenen die die spirituele weg wel zien, zien druïderij als een van de oude mysterietradities en willen een mysterieschool starten om zoekenden in de moderne wereld toegang tot de traditie te geven. Een van deze spirituele groepen is de Ancient Druid Order (niet verwarren met Ancient Order of Druids). De geschiedenis van the Ancient Druid Order gaat terug tot 1717 en is verbonden met the Druid Revival.

Historicus en dichter Ross Nichols (Nuinn) stapt in 1964 uit de Ancient Druid Order en sticht OBOD in Groot-Brittannië. Hij krijgt hulp van schrijfster Vera Chapman en andere leden van the Ancient Druid Order. Ross Nichols zoekt met hen naar inspiratie in de Keltische mythologie en haar overlevering; de studie van de bard en bij oude heilige plaatsen.
Voor de vormgeving van OBOD grijpt hij terug op de drie traditionele graden (bard, ovaat en druïde) zoals de klassieke schrijvers ze beschreven. Hij introduceert de studie van de Keltische mythologie, de bardische dichtkunst, de Ogham boomtaal en de viering van alle acht jaarfeesten.
Anders dan anderen waardeert Ross Nichols de unieke en dynamische kwaliteiten die druïderij de moderne wereld kan bieden. De vrijgezel besteedt merendeel van zijn tijd aan zijn studie. Hij reist veel en gaat in gesprek met vele bekende mensen uit het occulte establishment van zijn tijd, waaronder Aleister Crowley. Hij houdt ervan om mensen te ontmoeten en ze bij elkaar te brengen.
Veel van de opgedane kennis en ervaringen heeft Ross, of Nuinn zoals hij ook heet, opgeschreven en als uniek erfgoed voor de Orde achtergelaten. Vlak voor zijn overlijden in 1975 schrijft hij ‘The Book of Druidry’. Het verschijnt postuum in 1990.

Oude, nog steeds relevante video. Alleen getallen kloppen niet meer.

OBOD groeit

De tientallen jaren na de Ross’ dood trekken de aardereligies en andere spirituele stelsel, zoals het boeddhisme, duizenden mensen aan. Langzaam aan verschijnen boeken, groepen en websites over druïderij. Al snel zijn er verschillende stromingen met elk hun eigen interpretaties. Sommige kiezen voor een brede scope, anderen concentreren zich op datgene wat zij authentiek achten. Universeel zijn de eerbiediging van de natuur; het vermijden van dogma’s en het ontwikkelen van een priesterkaste of spirituele hiërarchie; en een afwezigheid van discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, ras of seksuele geaardheid.

 

In 2014 viert OBOD haar 50-jarig bestaan

Philip Carr-Gomm  en de schriftelijke opleiding

In 1988 neemt een leerling van Ross Nichols het stokje van Chosen chief over: Philip Carr-Gomm. Onder zijn leiding en samen met een steeds groter wordende groep OBOD-leden ontstaan de schriftelijke opleiding, het nieuwsblad Touchstone, de Engelstalige website en een groot scala aan activiteiten zoals ‘the Mount Haemus Award’, bijeenkomsten en vieringen.

Een van de meest opmerkelijke fenomenen van het hedendaagse druïderij is dat mensen met zeer uiteenlopende zienswijzen elkaar vinden. Desondanks of juist door de weigering om dogmatisch te zijn over datgene wat in essentie onkenbaar is, neemt druïderij een unieke positie in, in de hedendaagse spiritualiteit.

Tekst gebaseerd op ‘Het mysterie van de druïden. Oude wijsheid voor de 21e eeuw’ (p.55 – 65) van Philip Carr-Gomm.

Eimear Burke luidt nieuwe tijd in

In 2020 wordt de Ierse Eimear Burke de Chosen Chief. Ze neemt het stokje over van Philip Carr-Gomm.
Ze treft een bloeiende en nog steeds groeiende Orde die daardoor organisatorische en digitale uitdagingen heeft.