Veelgestelde vragen OBOD

Hoe leuk is het om een groep mensen te ontmoeten die over veel dingen hetzelfde denken.

Orde van barden, ovaten en druïden

OBOD is met 30.000 leden de grootste druïdengemeenschap ter wereld, maar zeker niet de enige. 3.000 daarvan wonen in Nederland.

Wat voor mensen zijn lid van OBOD?

Onze leden variëren van tieners tot gepensioneerden en van ambachtslieden, (muzikale) kunstenaars en arbeiders, boeren en tuinders, dokters, docenten, priesters, pagans, wiccans, christenen tot boeddhisten. De Engelse uitdrukking ‘from all walks of life’ beschrijft de leden heel goed.

Er zijn bijna evenveel mannen als vrouwen, hoewel het aandeel vrouwen groeit. Mannen en vrouwen zijn ook evenredig betrokken bij de sturing en de activiteiten van de Orde.

Hoe kan de Orde me helpen bij het leven van alledag?

Veel van onze problemen, zowel persoonlijk als maatschappelijk, lijken voort te komen uit een gevoel van vervreemding, van een gebrek aan verbinding met de natuur, met onze harten, onze Zelf, met anderen en/of met de geest/bezieling (spirit). Lid worden van OBOD helpt je bij de herbouw of herinnering van deze verbindingen. Door het vieren van de jaarfeesten en het werken met de heilige planten en dieren uit de druïdetraditie, krijg je weer gevoel voor de natuurlijke wereld. Je komt er dichterbij.
De oefeningen uit de opleiding en de retraites, workshop en kampen helpen je je hart te openen en vaak ook de harten van anderen. OBOD, haar activiteiten en haar wereldwijde netwerk van gelijkgestemde mensen bieden je een echte gemeenschap. Je kunt de band nog versterken door ontmoetingen in de fysieke wereld.

Hoe kan ik me inzetten voor het werk van de orde?

Leden die een bijdrage willen leveren aan het werk en de doelen van de orde zijn zeer welkom. Een aantal voorbeelden: muzikanten in de orde hebben een album samengesteld van hun werk; dichters doen hetzelfde. Leden verzorgen nieuwsbrieven, websites, kampen, workshop en het mentorsysteem. Leden leveren een bijdrage aan de archieven van de orde en aan het trainingsprogramma.

Alle ideeën zijn welkom. Laat van je horen!

Wat is het verschil tussen een seed group en een grove?

Elk lid van OBOD kan op elk willekeurig moment een seed group starten. Elke groep is verschillend, maar het is de bedoeling dat ze informeel en ongedwongen zijn. Seed groups zijn vooral bedoeld om andere leden te ontmoeten, samen te mediteren en te discussiëren over de opleiding, de manier van studeren en onderwerpen van wederzijdse interesse. Veel groepen vieren de jaarfeesten samen. Om met een seed group mee te doen, hoef je geen lid van OBOD te zijn.
Een grove is een groep die regelmatig bijeenkomt en geleid wordt door leden van de druïdengraad. Een volledig functionerende grove viert de acht jaarfeesten, geeft initiaties en houdt ook groves voor elk van de graden.

Moet ik een bepaalde geloofsovertuiging hebben of gebruiken overnemen?

Nee, we raden elk lid aan om alleen die leringen en gebruiken over te nemen waarvan ze het gevoel hebben dat ze waar zijn en goed voelen. Druïderij kent geen dogma’s. Dit is de reden dat mensen lid zijn die een hele verschillende benadering van druïderij hebben. Het maakt niet uit of ze christen, boeddhist, wiccan of pagan zijn. Het maakt ook niet uit als je geen specifieke filosofie of religie aanhangt. Er zijn echter wel een aantal dingen die alle leden gemeen hebben. We geloven:

  • dat er meer is dan alleen het materiële, dat er een wereld bestaat naast de gemanifesteerde, zichtbare wereld;
  • dat er leven is na de dood, voor de meeste leden is dat reïncarnatie;
  • dat alles in het Leven met elkaar verbonden is;
  • dat de natuur minimaal onze zorg en respect verdiend;
  • dat je oogst wat je zaait.

Druïderij kenmerkt zich door tolerantie en een waardering van diversiteit. Lees meer over ons wereldbeeld >>>

Is de verdeling in drie graden niet kunstmatig en onnodig?

Het is onjuist om de ene graad boven de ander te stellen en ook om ze los van elkaar te zien. Toch heeft de scheiding een duidelijke waarde: iedere graad focust op een bepaald deelaspect van de ziel. Elke graad ontwaakt en vibreert met dat specifieke, unieke deelaspect. De bardengraad stimuleert je aangeboren creativiteit zodat je via expressie je innerlijke zelf kunt laten spreken. De ovatengraad schudt je innerlijke ‘wilde natuur’ wakker en ontsteekt het ‘groene vuur’ in je . Dit is dat deel van jezelf dat zich verbonden, zich zelfs één voelt met de geest, de ziel van al wat leeft en is. De druïdengraad laat je innerlijke wijze spreken en ontwaakt de diepere krachten van onze geest. Lees meer ‘Bard, ovaat en druïde’ >>>

Net zoals het lichaam, hart en geest een drie-eenheid vormen die samen een mens vormen, zo vormen de barden-, ovaten- en druïdegraad een drie-eenheid die samen het spirituele pad van druïderij vormen. In de praktijk blijkt het vaak zinvol om deze drie delen te scheiden als je aan jezelf wilt werken. Om je speciaal te focussen op het lichaam, de emoties of het intellect. In werkelijkheid zijn ze echter één.