Ons wereldbeeld

Druïderij zoekt en deelt Licht en Liefde. Het pad biedt spirituele, magische én ethische lessen voor een betrokken leven, midden in onze (natuurlijke) wereld.

Een jong meisje stelt haar oom allerlei vragen over druïderij terwijl ze samen wandelen. Verschillende OBOD-leden vertellen over hun keuze. Engelstalig, helaas zonder Nederlandstalige ondertiteling.

Modern en maatschappelijk betrokken

Kernwoorden in het leven van een druïde zijn liefde, wijsheid, creativiteit, natuur en filosofie. Druïderij biedt spirituele, magische én ethische lessen voor een betrokken leven, midden in onze wereld. De benadering is vriendelijk en onbevooroordeeld. De moderne, druïdische praktijk is vaak een pad van zelfontwikkeling dat je creatief potentieel stimuleert, net als je psychische en intuïtieve kwaliteiten en dat je intellectuele en spirituele groei ondersteunt. Daarnaast delen de meesten van ons een aantal ideeën en beelden, die zijn hieronder uitgewerkt.

 

Druïdische filosofie

De druïdische filosofie benadrukt de heiligheid van al wat leeft en ons aandeel aan en verantwoordelijkheid voor het grote web van creatie. Druïden geloven dat alles met alles verbonden is en dat het universum in essentie goed is. Wij voelen deze connectie tot in het centrum van ons wezen en vertrouwen erop dat het leven ons daar brengt waar we moeten zijn. We eren en respecteren die stroom zoals hij is. Ons wereldbeeld is ecologisch, holistisch, geocentrisch, pragmatisch, idealistisch, spiritueel en romantisch. We scheiden spirit en materie niet en vieren het fysieke leven.

Vrijheid in verscheidenheid

Druïderij is een spiritueel pad; voor sommigen zelfs een religie, een filosofie en voor anderen een manier van leven. Sommigen hebben een vast concept van een godheid. Anderen geloven dat het onmogelijk is om het wezen van het Leven, van de natuur met ons verstand te kennen en te benoemen. Dat mag en kan allemaal. Druïderij is namelijk vrij van dogma’s, heilige teksten of van een vaststaande set van overtuigingen en toepassingen. Wel zijn er binnen OBOD teksten en basisprincipes die je veel tegenkomt. Wij hebben het daarin niet over regels en geboden, maar vragen ons continu af wat het betekent om een goed en verantwoordelijk mens te zijn. Goed voor anderen, de natuur, onze gemeenschap en de wereld. Deze vragen houden ons letterlijk bij de les en dat is altijd zo geweest.
Druïderij biedt probleemloos ruimte aan deze diversiteit aan inzichten. We gaan ervan uit dat niemand gelijk of ongelijk heeft en dat diversiteit gezond en natuurlijk is.

 

Moeder Natuur

De druïdische praktijk helpt om ons één te voelen met de natuur, met onze voorouders en ons eigen lichaam. We halen onze inspiratie en levenskracht (Nwyfre) uit de natuur en werken met haar samen. We stemmen ons af op de natuurlijke cyclus van de seizoenen, we zien de schoonheid van licht en donker, van groei en rust en ontwikkelen een gevoel van gemeenschap met alle levende wezens. Ieder onderdeel, groot of klein, zien we als een deel van het grote levensweb waarbinnen niets en niemand belangrijker is dan de ander. De mens speelt dus geen centrale rol, ze maakt er onlosmakelijk deel van uit.
Deze holistische kijk zie je ook terug in de manier waarop we gezondheid benaderen. Vanuit een holistische kijk promoot druïderij activiteiten die heling en verjonging brengen. We gaan gewoon naar de huisarts als dat nodig is, maar zien daarnaast de meerwaarde van gezond eten, beweging en allerlei (alternatieve) therapieën.

 

Inspiratie en magie

De meeste druïden geloven dat er meer is dan de materialistische, gemanifesteerde wereld die we dagelijks met onze zintuigen ervaren en beleven. Hoe dat eruit ziet en wat dat betekent, vult iedere druïde op zijn of haar eigen manier in. We onderzoeken (het reizen naar) andere staten van bewustzijn, andere realiteiten. Net als andere tradities gebruiken we daarvoor technieken als meditatie, visualisatie, trancereizen, ceremoniën, muziek en zweethutten. Die van ons zijn geworteld in de specifiek Keltische en druïdische beeldtaal en traditie. Deze technieken helpen ons bij het vinden van ‘Awen’, wat magische en goddelijke inspiratie betekent, of om contact te maken met onze innerlijke stem en intuïtie.
Druïderij leert ons open te staan voor de magie van het leven, de kunst om ideeën te manifesteren en de queeste naar wijsheid, heling en inspiratie.

 

De reis van je leven, dood en wedergeboorte

Druïden zien het leven niet als lineair, maar als cyclisch of als een spiraal, een reis. De meesten geloven dat we meerdere levens leven. Een ziel die hier ‘sterft’, wordt geboren in de Andere wereld, rust daar uit en keert dan terug door te ‘sterven’ in de Andere wereld. Het straffen of belonen van de ziel in de andere wereld hoort niet tot het gedachtengoed.
Druïden zien dit proces terug in de natuur met haar wisselende seizoenen. Die wisselingen markeren we met de acht jaarfeesten. We besteden ook aandacht aan de overgangen op de reis van je leven. Rituelen markeren de geboorte en naamgeving van kinderen, huwelijk en scheiding, de dood en allerlei andere levensveranderende momenten, waarbij een ritueel kan helpen de ene fase af te sluiten en de volgende te beginnen.

 

Eerbied voor het leven

Een van de grondslagen van druïderij is liefde en eerbied voor al wat leeft. Eerbied is hier een breder concept dan alleen respect. Het omvat ook een bewustzijn voor dat wat heilig is. Echte eerbied is zowel sterk als realistisch als sensueel als vriendelijk en zachtmoedig.
De eerbied voor het leven betekent dat veel druïden vegetariër of veganist zijn of ze eten als het kan biologisch scharrelvlees. Tegelijkertijd zijn we realistisch genoeg om te weten dat we in sommige omstandigheden dieren zullen (moeten) doden.
Een andere grondslag is dat druïden geweld zullen vermijden. En dat geldt voor geweld tegen elk voelend wezen. Pacifisme delen wij met vele oosterse tradities en met de klassieke druïden. Die voerden geen oorlogen, maar streefden actief naar vrede. Er zijn verslagen dat ze zich tussen de strijdende partijen opstelden om een veldslag te voorkomen.

 

Juist handelen

De verbondenheid binnen een groot levensweb betekent voor de meeste druïden dat wij ons bewust zijn van de gevolgen van ons handelen. Denk aan de spreekwoorden ‘Wat je zaait, zul je oogsten’ of in het Engels ‘what goes around, comes around. Het hindoeïstische en boeddhistische karma komt voort uit hetzelfde idee. De onderstaande tekst laat zien dat de klassieke druïden vooral zochten naar balans.

In ‘The instructions of Cormac’ vraagt Cairbre aan zijn grootvader Cormac hoe hij zou moeten handelen in willekeurig iedere situatie waarin hij zich bevindt. Cormac antwoordt als volgt:

 

Be not too wise, be not too foolish,
be not too conceited, be not too diffident,
be not too haughty, be not too humble,
be not too talkative, be not too silent,
be not too harsh, be not too feeble.
If you be too wise, one will expect (too much) of you;
If you be too foolish, you will be deceived;
If you be too conceited, you will be thought vexatious;
If you be too humble, you will be without honour;
If you be too talkative, you will not be heeded;
If you be too silent, you will not be regarded;
If you be too harsh, you will be broken;
If you be too feeble, you will be crushed

Overlevering van wijsheden

Het overdragen van de verzamelde wijsheden was en is een belangrijk aspect van druïderij. De Kelten gaven hun wijsheden mondeling door in liederen, verhalen of triades. Ze werden uitgesproken tijdens ceremonieën en bijzondere gebeurtenissen zoals de inauguratie van een nieuwe leider of de geboorte van een kind. Een deel van die orale overlevering is, zij het gekerstend, vastgelegd door christelijke monniken en vind je terug in oude volksliederen.
Moderne druïden gebruiken moderne middelen. OBOD biedt de schriftelijke opleiding aan, er zijn podcasts, digitale nieuwsbrieven en message boards. OBOD heeft websites en pagina’s op social media. Daarnaast verschijnen er steeds meer boeken, websites en dergelijke van groepen en individuele leden.

Van 2018-2020 vindt er een wereldwijd onderzoek plaats naar moderne Druidry. Op 17 oktober 2021 presenteert dr. Larisa A White de resultaten, die in deze video zijn uitgewerkt.