Disclaimer

OBOD der lage landen (verder OBOD LL) verleent u hierbij toegang tot druïderij.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. OBOD LL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of rekening.

 

Beperkte aansprakelijkheid

OBOD LL spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden activiteiten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OBOD LL. OBOD LL mag aanbod verwijderen als daar reden toe is. Redenen kunnen zijn dat aanbod in strijd is met de Nederlandse wetgeving of met ons wereldbeeld, dat inclusief is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan OBOD LL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij OBOD LL of in geval van bijvoorbeeld de embedded linken naar YouTube bij de makers van dat materiaal. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud of beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OBOD LL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Privacyverklaring

Hier vind je onze privacyverklaring rondom de verwerking van uw data indien u gegevens op onze persoonsgegevens op onze site achterlaat conform de AVG.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.