OBOD LL

Nederlandstalige OBOD voor de lage landen, Nederland en België

Vrijwilligersorganisatie

OBOD LL is de naam voor de Nederlandstalige OBOD-organisatie voor de lage landen, Nederland en België. We zijn een groep vrijwilligers die samen zaken voor de Nederlandstalige leden regelen. Dit doen we binnen de kaders van de internationale OBOD-organisatie.
OBOD LL is dus geen formele organisatie zoals een stichting of vereniging met een bestuur.

Nederland en België hebben één vrijwilligersorganisatie die bestaat uit een coördinatiepunt, een mentoren- en communicatieteam en werkgroepen. De werkgroepen zijn ingericht om een specifiek thema uit te lichten. Alle betrokkenen hebben eigen taken en stemmen onderling zaken af als daar een reden voor is. Verder houden ze contact met het coördinatiepunt Rowantree.

Rowantree onderhoudt de contacten met de office in Engeland en de coördinatoren van andere Europese landen.