Privacyverklaring

1. Oak Tree Press is de uitgever van de OBOD-opleiding.

2. Door het aanschaffen van de bardengraad bij Oak Tree Press word je automatisch lid van de Orde van Barden, Ovaten en Druïden (OBOD). Dit geldt alleen bij het aanschaffen van de hele bardengraad, niet slechts het introductiepakket.

3. Je contactgegevens, naam, adres en email deelt Rowantree, het Administratief Steunpunt in Nederland, met de database van Oak Tree Press in Engeland. Oak Tree Press bewaart je gegevens, totdat je besluit je lidmaatschap van de orde zelf op te zeggen.

4. Oak Tree Press bewaart je contactgegevens in een database, zodat ze je het lesmateriaal en het maandelijkse blad Touchstone kan toesturen en andere relevante informatie rondom activiteiten voor en door leden, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief.

5. Als je via mail een mentor aanvraagt, koppelt de mentorcoördinator je aan een mentor, Je hebt via email contact met je mentor gedurende het verloop van de opleiding.

6. Alle correspondentie tussen een OBOD-lid, de mentorcoördinator en de mentoren zelf is volledig vertrouwelijk. Je mentor of de mentorcoördinator verwijdert deze informatie op jouw verzoek.

7. Aan het einde van elke graad, nodigt de opleiding je uit om een reflectie te schrijven over het werk dat je hebt gedaan. De mentor leest deze reflectie en stuurt deze door aan de mentorcoördinator. Deze bewaart de reflectie digitaal, beveiligd met een wachtwoord. Aan het einde van de druïdengraad vraagt de mentorcoördinator je certificaat van afronding aan bij OBOD en Oak Tree Press. Oak Tree Press bewaart de review van de druïdengraad in een beveiligd archief en kan je review op verzoek terugsturen of vernietigen.

8. Als jij als OBOD-lid besluit om het vervolg van de opleiding in een andere taal te volgen, dan verandert Oak Tree Press dit in de database.

9. Als je slechts het introductiepakket bestelt, dan bewaart Oak Tree Press je gegevens in de database tot je besluit om lid te worden. Mocht je je gegevens willen laten verwijderen, dan is een mail naar rowantree@druiderij.nl voldoende.

10. Oak Tree Press, het Nederlandstalige Administratief steunpunt of de mentorcoördinator zullen je gegevens nooit aan een derde doorgeven of verkopen.

11. Conform Europese Privacywetgeving heb je het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld. Ook kun je bezwaar maken tegen het verwerken en bewaren van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Mocht je dat willen, neem dan contact op met Marjolein van ’t Noordende, Administratief Steunpunt Rowantree, email rowantree@druiderij.nl.
Voor je registratie als lid in de database van de Oak Tree Press kun je ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de OBOD, PO Box 1333, Lewes, East Sussex BN7 1DX. Email office@druidry.org.

12. Wat Oak Tree Press belooft, is dat zij zich zal inzetten om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of diefstal, alswel het voorkomen van ongeoorloofde toegang, het openbaarmaken van jouw data of het gebruiken of wijzigen ervan.

13. Oak Tree Press kan haar privacybeleid aanpassen indien veranderingen van de wet of het beschikbaar komen van nieuwe technologie daartoe aanleiding geven. Hier kun je ook met verdere vragen terecht. Email office@druidry.org.

14. Betrokken verwerkers:
a) Marjolein van ’t Noordende, Administratief Steunpunt Rowantree, email rowantree@druiderij.nl

Telefoonnummer Nederland 0416-788144 (donderdag en vrijdag bereikbaar)

Telefoonnummer België 0031 416-788144 (donderdag en vrijdag bereikbaar)

b) Secretariaat Oak Tree Press/OBOD, PO Box 1333, Lewes, East Sussex BN7 1DX. Email office@druidry.org.
c) Mentorcoördinator Carola van ’t Hof, mentor@druiderij.nl