Coby van Tilburg | Ritueelbegeleider

Coby van Tilburg

Ritueelbegeleider

Een ritueel doet iets met ons en met onze omgeving, het maakt ons andere mensen. Een ceremonie met passende rituelen zorgt voor verbinding en waardevolle herinneringen. Of het nu is om de liefde en het leven te vieren, of om stil te staan bij overgangen waarbij we iets afsluiten.
De momenten waarbij we rituelen gebruiken noem ik Sleutelmomenten. Sleutelmomenten zijn er voor mensen die aandacht willen geven aan de belangrijke momenten in het leven.

Je kunt me benaderen voor een ritueel voor naamgeving, huwelijk/handfasting, uitvaart (uitsluitend ritueel) en een overgangsritueel (puberteit/nieuwe school, scheiding, ontslag, ziekte e.d.).

Mijn opleidingen zijn de OBOD-opleiding Celebrating life (niet voor uitvaarten) en de celebranten opleiding aan de UVH.

Ik werk bij voorkeur in Noord Holland en door heel Nederland.

Contactgegevens

Mijn website is www.rituelencentrum.nl

Mijn email-adres is coby@rituelencentrum.nl

Eigenlijk wist ik dat al toen ik klein was wat ik wilde doen. Magie brengen in de tijd waarin het juist zo nodig is.
Ik wist alleen niet hoe.
Nu ontwerp ik de mooiste liefdesvieringen waarbij ik de mensen officieel (ik ben trouwambtenaar voor de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) of ceremonieel verbind. De ceremoniële vieringen kunnen alleen wij samen zijn of met jullie geliefden om jullie heen.

Ik beleef graag magie in het leven.
Ik creëer al jarenlang ceremonies en ontwerp rituelen voor heel verschillende activiteiten, voor elke gebeurtenis hoe verdrietig of vrolijk ook is een passend ritueel op haar plek, het verstevigd en geeft ruimte.
Voor mij zitten de rituelen in de ceremonie verweven. De ceremonie is het samenzijn van begin tot het einde. Tijdens het ritueel gebeurt het.

De twinkel in de ogen.
Het moment van stilte.
Van een lach of juist de traan.

Ik leef met mijn voeten op de aarde en verbonden met dat wat we niet zien, maar wel voelen.

Als celebrant, ritueelontwerper en uitvoerder creëer ik samen met jou en jullie de ceremonie die bij jullie past. Alle overgangen in het leven verdienen een passend ritueel.
Mijn kernwaarden zijn: Nieuwsgierig, Open, Ruimte zoeken, Humor, Liefde en Verbondenheid
Mijn opleiding tot celebrant heb ik gevolgd aan de Universiteit van Humanistiek en bij The School of Celebrancy in Engeland.
Ik ben aangesloten bij het Labyrint netwerk. Op deze manier ontplooi ik mijzelf als een veelzijdige celebrant met visie.