Magische plekken – Zuid Holland

Abdij van Loosduinen, Beuk bij kerk (Rotterdam), Hollandse waarden, Leycentrum van Honselersdijk, Oude kerk Maasland, Quackjeswater (Hellevoetssluis).

Wandbord met legende van Margaretha van Hennenberg

De abdij van Loosduinen

Omstreeks 1230 bouwden monniken van de Cisterciënzer kloosterorde een abdij voor nonnen in Loosduinen. De abdij is verwoest en wat resteert is een deel van de abdijkerk. Aan deze kerk is een legende verbonden over een gravin die 365 kinderen in een dag baarde.

Beuk bij Adriaen Janszkerk, Rotterdam

De beuk aan de zuidkant van de kerk markeert een verzamelpunt van energie.

De Hollandse waarden

Tussen Alphen a/d Rijn, Woerden en Gouda lijkt de tijd stil te staan. De sombere aantrekkingskracht van de aarde is hier zo zwaar, dat er nauwelijks ruimte is voor beweging. In dit waterrijke oer-Hollandse landschap gonst het van de mysterieuze verhalen die van geslacht op geslacht zijn overgeleverd. Veel ervan gaan over onheilspellende zaken en zwaarte , maar er is ook lichtere luchtenergie. Die is vooral te vinden in het dorp Vlist.
De in deze streek van hekserij beschuldigde vrouwen werden afgevoerd naar Oudewater (zie Utrecht).

Leycentrum Honselersdijk

Bladerend in het boek Fysica van de Heiligheid kom ik de naam Honselersdijk tegen. Vanaf mijn woonplaats is dat bijna aan te fietsen. Er zou een lange leylijn lopen vanaf het Alhambra via Honselersdijk naar Keins. Dat is nogal een eindje. In het dorpje zou al in rond het jaar 900 een kerkje hebben gestaan. Daar vlakbij is in het verleden een kasteel gebouwd, dat op zijn beurt vervangen is door een paleis. En bij dat inmiddels afgebroken paleis moeten we het leycentrum zoeken. We beginnen bij het enige deel dat behouden is gebleven…

Lijnen ingetekend op kaar van Potter uit 1750

Oude kerk Maasland

Oude kerk met een nieuw interieur op oude krachtplaats.
De Oude Kerk staat in het midden van het dorp. Graaf Floris III koos de plek in 1164 omdat die hoog en droog was.

Alles kronkelt en draait en vertakt

Quackjeswater, een bos met betoverde groeikracht (Hellevoetssluis)

In het bos rondom het duinmeertje Quackjeswater groeien dikke oude eiken en vele plantensoorten. Het lijkt wel een oerbos. Het Quackjeswater maakt deel uit van Voornes Duin, een duingebied dat ongekend rijk is aan planten- en diersoorten. Omdat hier geen drinkwater wordt gewonnen zijn de duinen heel vochtig. Vandaar al die duinmeren waar tal van vogels te zien zijn.

Bronnen

12 Magische plaatsen in Nederland van Hans van de Bosch en Jelle Veeman
Spirituele plekken in Nederland van Henk Ganzeboom
Bomen en mensen, een oeroude relatie onder redactie van Frans Moens en Roelie de Weerd
Hints van OBOD-leden, aangevuld met informatie vanaf het internet.