Magische plekken – Zeeland

Dikke Toren van Zierikzee, Dishoek (Vlissingen), Nehallenia-tempel (Clijnsplaat), de vrouwe van Vrouwenpolder (en Middelburg) en de Zeemeermin van Westenschouwen

De Dikke toren staat op een leylijnen.

Dikke Toren van Zierikzee

De Sint-Lievenmonstertoren uit 1454 heeft heel wat (historische) stormen doorstaan en staat zoals bij alle kerken van voor 1350 na Chr. op leylijnen.
De dikke toren is eigenlijk de onderkant van de oorspronkelijke toren die vier keer zo hoog was.

Dishoek (bij Vlissingen)

 

Gereconstrueerde tempel ter ere van Nehallenia

Nehallenia-tempel (Colijnsplaat)

Geen magische plaats zoals de anderen, maar wel een leuke plek om te bezoeken. Je kunt hier kennismaken met de godenverering in de Romeinse tijd. Nehallenia zelf is een veel oudere inheemse vruchtbaarheidsgodin. Zij is sterk verbonden met water en de zeevaart. Hoewel haar heiligdommen vooral zijn teruggevonden in Zeeland, zijn er verbindingen gevonden met heel Noord-Europa.

Vrouwenpolder: een kapel op een lichtplek

Onze Lieve Vrouwe van den Polder boeit me vanwege de legenden die rond haar zijn ontstaan. De lichten die de plaats aangaven waar haar kapel gebouwd moest worden en haar portret dat op een ‘miraculeuze’ manier tot stand kwam. Hoewel haar oorsprong in Vrouwenpolder ligt, vinden we haar terug in Middelburg. Ze heeft daar in de Petrus- en Pauluskerk een eigen kapel. Om haar verhaal compleet te maken vervolgen we onze tocht naar Vrouwenpolder. Daar vinden we nog een klein stukje ruïne van oorspronkelijke kapel…

De zeemeermin en zeemeerman uit de legende staan in het wapen van Westenschouwen. Ze komen onder meer in Zierikzee overal terug.

Zeemeermin van Westenschouwen

Vissers van Schouwen vingen in de 16e eeuw, volgens het overgeleverde verhaal, een zeemeermin. Zij wilden haar, ondanks de verzoeken en bedreigingen van haar partner, niet laten gaan. Die vervloekte vervolgens het stadje Schouwen, dat werkelijk door een natuurramp is vergaan. Wat voor sommigen goed te voelen is, is dat ook nu nog bij Scharendijke de waterkracht bij Scharendijke samenkomt, die heel heilzaam kan werken.
Voor afbeeldingen van de zeemeermin in het straatbeeld moet je in Zierikzee zijn.

Bronnen

12 Magische plaatsen in Nederland van Hans van de Bosch en Jelle Veeman
Spirituele plekken in Nederland van Henk Ganzeboom
Bomen en mensen, een oeroude relatie onder redactie van Frans Moens en Roelie de Weerd
Hints van OBOD-leden, aangevuld met informatie vanaf het internet.