Magische plekken – Noord-Holland

Heidens kapelletje Stroe, het Heilige Loo, Kasteel Radboud, Krachtplekken bij de Wieringen, Mariakapel Keins met geneeskrachtige waterput en Stier van Edam.

Willibrord boven ingang kapel

Heidense Kapel Wieringen/Stroe

De hoogte gelegen op de driesprong Bierdijkerveldweg, Stroeërweg en Smerperweg, behorende tot het buurtschap Stroe op het voormalige eiland Wieringen, is sinds mensenheugenis een mystieke plek. Naar verluidt zouden hier twee leylijnen elkaar kruisen. Aannemelijk is dat de locatie al langer is gebruikt voor religieuze doeleinden. In de voorchristelijke tijd was er sprake van een heidense tempel. De naam “Heidense kapel”, eeuwenlang gangbaar onder de Wieringer bevolking, verwijst hiernaar.

Het gaat dus niet om Stroe bij Barneveld.

Contouren witte kerkje in Heiloo

Heilig Heiloo

Er zijn nogal wat verschillende meningen of Heiloo nu wel of geen helig loo (bos) is. Wel is er in Heiloo een katholieke bedevaartsplaas, die er al sinds de 14e eeuw is.

Aan de voorkant van het witte kerkje ligt een bron met geneeskrachtig water. Een andere bron is te vinden bij de kapel van Onze Lieve Vrouwe ter Nood.

Kasteel Radboud

Volgens de overlevering kun je geweeklaag horen in het kasteel Radboud te Medemblik. Het wordt toegeschreven aan op brute wijze vermoordde christenen, maar er is meer gebeurd in en rond dit machtsbolwerk. Macht, geweld en wraak zijn woorden die hier horen, volgens Jelle Veeman. Of koning Radboud hier ooit daadwerkelijk geweest is, valt volgens historici zeer te betwijfelen. De naam kan verwijzen naar rad van radbraken en boud voor ketenen.

Vikingschild aan muur kerk Oosterland

Krachtplekken kerken Oosterland en Hippolytushoef

In het uiterste noorden van Noord-Holland, waar Waddenzee land ontmoet, ligt de romaanse Oosterlanderkerk: een baken vanaf zee en een heilige plaats. De kerk in Hippolytushoef heeft ook zo’n oude geschiedenis.

Mariakapel Keins

Mariakapel de Keins met geneeskrachtige waterput

Omstreeks het jaar 1510 spoelde op de Westfriese dijk een houten Mariabeeldje aan. Gelovigen maakten het beeldje schoon met het water uit de dichtstbijzijnde put en gaven het een plek in een huisje op de dijk. Na een aantal wonderlijke gebedsverhoringen kreeg het beeldje een eigen kapel.

Wapens van steden waar de stier doorheen kwam

Van Monnikendam tot Hoorn: Dolle stier raast door steden

Volgens de legende raasde er ooit een dolle stier van Monnickendam tot Hoorn. Deze legende heeft sporen nagelaten in wapens van diverse steden en de kerk van Edam.

Wognum: een kerk met een buitengewone energie

Het West-Friese Wognum is als plaats ontstaan rond 900 v.Chr. Het dorp ligt op de leylijn van Egmond naar Anloo en één van Zaandam naar Wijnaldum. Op de plek van de huidige Protestantse kerk aan de Raadhuisstraat heeft ooit een houten kapel gestaan, die zonder twijfel op een van oudsher bekende energetisch krachtige plek was gebouwd. De kerk was destijds een dochterkerk van Heiloo. Bisschop der Friezen, Willibrord zou in Wognum gepreekt hebben.

Bronnen

12 Magische plaatsen in Nederland van Hans van de Bosch en Jelle Veeman
Spirituele plekken in Nederland van Henk Ganzeboom
Bomen en mensen, een oeroude relatie onder redactie van Frans Moens en Roelie de Weerd
Heidense Heiligdommen, Zichtbare sporen van een verloren verleden van Judith Schuyf
Hints van OBOD-leden, aangevuld met informatie vanaf het internet.