Magische plekken – Friesland

De Bonifatiuskapel in Dokkum, de kerken van Boazum, Hegebeintum, Rinsumageest en Wieuwerd, de Koningsterp van Wijnaldum, de legenda van Nijland en het Rijsterbos (Mirns bij Bakhuizen),

Bonifatiuskapel in Dokkum

De Bonifatiuskapel is een inspirerende energieplaats, volgens Ganzeboom (zie bronnen). Duizenden jaren geleden waren hier uitgestrekte bossen. Keltische, Germaanse en Friese stammen hadden er hun heilige plaatsen en waterbronnen. Bonifatius koos zo’n plek uit voor zijn eerste kapel.

Fresco baardloze Jezus

Kerk van Boazum

Deze kerk staat op een krachtplaats  met sterke energie en heeft een bijzonder fresco in de kerk van een jonge Christus zonder baard.

De kerk op de terp in Hegebeintum

Via het lange kerkepad kom je op de hoogste terp van Friesland. Hegebeintum wordt genoemd als uithof van het klooster Bethanië dat bij Ferwert lag. In de bronnen heeft het klooster vaak Bethanië/Foswerd. Die laatste zou kunnen verwijzen naar een voorchristelijke god of godin genaamd Fosta, Fostere of Fostara. Deze godheid komt ook voor op Ameland.

Epitaaf Rinsumageest

Kerk van Rinsumageest

 

De geschiedenis van de kerk gaat terug tot 1165, terwijl de huidige versie van 1525 en later dateert. De kerk heeft veel interessante elementen: een crypte met oude zuilen en boven in het koor een replica van de Epposteen, met het portret van de oudste Fries. Buiten zijn er oude muren, die sporen vertonen van aanpassingen en restauraties. Volgens de verhalen liggen er op het kerkhof stenen die in voorchristelijke tijden gebruikt zijn om te offeren en recht te spreken. Tijd om zelf op ontdekkingstocht te gaan.

Mummies van Wieuwerd

Kerk van Wieuwerd

Wieuwerd (Wiuwert) is een afgegraven terpdorp, waar archeologen rijke en mysterieuze ontdekkingen hebben gedaan, die nog steeds vragen oproepen. In de grafkelder van de 13-eeuwse kerk in Wieuwerd liggen vier mummies, die volgens de verhalen gelinkt zijn aan de 17-eeuwse zeer strenge christelijke sekte der Labadisten. Het is mogelijk dat de sekte zich bezighield met zowel de materiële als de geestelijke kant van Alchemie. Hoe dan ook, tot op de dag van vandaag gaat er een huiveringwekkende kracht uit van de kerk en kelder, die ook buiten al te voelen is.

Klooster Klaarkamp en de kloosterkapel van Sybrandahûs

Aan de Ee bij Dokkum heeft ooit een groot middeleeuws Cisterciënzer klooster gestaan. Het werd in 1165 op een terp gebouwd en rond 1580 volledig afgebroken. Vlak bij de plek waar het klooster was, staat nu de kloosterkapel.

De onderstaande link gaat naar de blog over de Kloosterkapel. Er is er ook één van het klooster.

De terpen zijn duidelijk niet bedoeld om bezoekers te trekken

Koningsterp van Wijnaldum (Wijnaam)

De Koningsterp en vijf andere terpen liggen ten oosten van het dorp en zouden een belangrijk knooppunt van leylijnen zijn. De Koningsterp is nu afgegraven en steekt nauwelijks nog boven het maaiveld uit. De terpen zijn rond 150 v Chr. ontstaan op een kwelderwal en zijn een Rijksmonument. Het archeologisch punt ligt op een steenworp afstand van de kerk. Daar begint een Terpen Toer en er is een uitkijkpunt op de route, maar veel meer is er niet.

Kunstwerk buiten de kerk van Nijland

Legende Nijland

Over de kerk in Nijland gaat een aloud verhaal dat de kerk bij de bouw tot drie keer toe ’s nachts werd afgebroken. Ze vinden een betere plek met twee aan elkaar gebonden ossen. Waar zij zich ter ruste leggen, bepaalt de nieuwe plek.

Rijsterbos (Mirns bij Bakhuizen)

Het huidige loofbos is in de 18e eeuw aangelegd, maar de plek is veel ouder (100.000 jaar) en magisch. Het bos ligt in Gaasterland, het land van de geesten. De plek waar grote beuken als tempelpilaren in het open veld oprijzen, is energetisch sterk. Even verderop ligt het Friese hunebed. In dit bos was mogelijk in de steentijd een religieus centrum. Er is uit die tijd een stenen kist gevonden van de trechterbekercultuur (makers van de hunebedden). Een steenkist is rechthoekige grafvorm, die ingegraven is in de grond.

Bronnen

12 Magische plaatsen in Nederland van Hans van de Bosch en Jelle Veeman

Spirituele plekken in Nederland van Henk Ganzeboom

Bomen en mensen, een oeroude relatie onder redactie van Frans Moens en Roelie de Weerd

Hints van OBOD-leden, aangevuld met informatie vanaf het internet.